Fogelkjærhøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180502-10

Fredningsnr.
21065

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Gravhøj, "Hovhøj". 15 m i diameter, 1,8 m høj
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[…] 1 [høj] Øst for [sb. 21 og 22] kaldet Fogelkjærhöj paa Matr. Nr. 36b; […] alle 4 sidstnævnte [sb. 6-8 samt 10] i Hede og i Fred; […] Bevoksning: 1982: Mos og Lyng

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Hohøj" eller "Bavnehøj", 1.80 x 16 m. I søndre Side Spor efter en gammel mindre Gravning. Iøvrigt som [sb.] 6. Beskrivelsen af Højene [sb.] 6-19 skyldes Hans Kjær og er udfærdiget i 1901; se notits herom af H.K. Højene er ikke opsøgt igen i 1918. Bevoksning: 1982: Mos og Lyng

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, "Hohøj" eller "Bavnehøj", 16 x 1,8 m. Uregelmæssig Overflade. I Græs.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Græs. Bevoksning: 1982: Mos og Lyng

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Hovhøj". Som beskrevet (pæn høj). Friholdes mod sandvej. Foto fra SV. Bevoksning: 1982: Mos og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum