Borgbjerg plantage afd. 41

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180502-11

Fredningsnr.
21066

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Gravhøj. 19 m i diameter, 1,3 m høj.
Undersøgelsehistorie

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.50 x 22 m. I Toppen Spor efter en ældre, eftergroet Gravning. Delvis beplantet; ]ved nordre Fod et Kørespor.[ Beskrivelsen af Højene [sb.] 6-19 skyldes Hans Kjær og er udfærdiget i 1901; se notits herom af H.K. Højene er ikke opsøgt igen i 1918. Bevoksning: 1982: Mos, Græs og Løvtræer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, 22 x 1,5 m. Overpløjet mod N., beplantet med Gran mod S.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet mod N. med Planterender (1942). Bevoksning: 1982: Mos, Græs og Løvtræer

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Spor i højfod omlægges. Pleje. Retablering efter overplantning. Ca. 1 m. brink over midte af højen. Overpl. sker som vedligeholdelse af brandbælte. Højen frilægges. Mellem 30-årige rødgraner. Foto fra NØ (001/18/18), foto fra Ø (001/19/19). Bevoksning: 1982: Mos, Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum