Borgbjerg plantage afd. 32

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180502-12

Fredningsnr.
21062

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Gravhøj, 14 m i diameter, 0,8 m høj
Undersøgelsehistorie

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ]1.20[ [[0,8]] x 14 m br. Iøvrigt som [sb.] 6. Beskrivelsen af Højene [sb.] 6-19 skyldes Hans Kjær og er udfærdiget i 1901; se notits herom af H.K. Højene er ikke opsøgt igen i 1918. Bevoksning: 1982: Mos og Nålekrat/-træer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, 14 x 2/3 m, tæt beplantet med Graner.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942 tæt beplantet med Graner. Bevoksning: 1982: Mos og Nålekrat/-træer

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Afsætning ændres på mb. Ulovlig beplantning af ædelgran (pyntegrønt), 12-årig samt efterplantning. I åben skov. Friholdes mod spor. Bevoksning: 1982: Mos og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum