Borgbjerg plantage afd. 35

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180502-15

Fredningsnr.
21064

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Gravhøj. 13 m i diameter, 0,6 m høj.
Undersøgelsehistorie

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj ]som [sb.] 14 men noget bredere, vel ca. 18 m.[ Beskrivelsen af Højene [sb.] 6-19 skyldes Hans Kjær og er udfærdiget i 1901; se notits herom af H.K. Højene er ikke opsøgt igen i 1918. Bevoksning: 1982: Mos og Løvtræer

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, ca. 16 x 1 m. Græs, gamle fyr, nyplantede Granner.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ca 1 x 16 m. I Græs m. gamle Fyr og nyplantede Granner (1942). Bevoksning: 1982: Mos og Løvtræer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Tyndes kraftigt. Er beplantet med 40-årige rødgraner og fyr. Friholdes mod spor. Afsætning på mb. ændres. Må ikke genplantes. Omgivelser (blandet): Nyplantning. Bevoksning: 1982: Mos og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum