Grønhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180502-19

Fredningsnr.
210614

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj. 14 m i diameter, 1,7 m høj.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2de [høje, sb. 17 og 18] kaldet Ulvhöje og 1 [høj, sb. 19] kaldet Grönhöj; nordøstligst paa Hedelodden ved Matr. Nr. 4 og 1 ere mindre og opbrudte. Bevoksning: 1982: Græs

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.70 x 14 m. I Toppen et 1.50 m dybt Hul, ca. 2 m bredt, gammelt og tilgroet. Lyng- og græsgroet i Plantage. Beskrivelsen af Højene [sb.] 6-19 skyldes Hans Kjær og er udfærdiget i 1901; se notits herom af H.K. Højene er ikke opsøgt igen i 1918. Bevoksning: 1982: Græs

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, 14 x 1,7 m. I Top et 1,5 m dybt Hul. Beklædt med Mos.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet (hul i top). Velbevaret stor høj. Tilstand bevares (må ikke tilplantes). Ryddet i 30-årig ædelgransbevoksning. Foto fra V. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)