Døvmosehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180502-22

Fredningsnr.
210540

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Rundhøj, "Døvmosehøj", 16 x 3 m, affladet top, spadseresti på højsiden. Det østlige parti af højen bortgravet. Græs.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[…] 2de [høje, sb. 21-22] kaldet Dövmosehöje paa Matr. Nr. 9, den vestligste [sb. 22] middelstor og opbrudt, den östligste [sb. 21] lille; […] Bevoksning: 1992: Græs og Løvtræer

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, nu ca. 3 x 16 m. Toppen affladet. Rundt om Højen midt paa Højsiden en Spadseregang. I østre Side er ]anlagt et Hønsehus[ [bortgravet et større Parti]. Ligger i Have. Beplantet med Fyr. "Døvmosehøj". Bevoksning: 1992: Græs og Løvtræer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, "Døvmosehøj", 16 x 3 m, affladet Top, Spadseresti paa Højsiden. Det østlige Parti af Højen bortgravet. Græs.

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
19.10.1982: Høj, afgravning af Ø-siden, sti på NV-side, gl.skader. Ligger helt op til ejendommen. Ejer indstillet på at soignere omkring højen, hvor der ligger tagplader, gl. jern osv, samt at fælde døde træer på højen. (Der er foretaget - ulovlig - udvidelse af noget garage - eller skurarrangement S og Ø for højen, men som nævnt ligger højen i forvejen kun få meter fra ejendommens bygninger, så det virker urimeligt at rejse sagen). *** Nyberejsningstekst *** 05.11.1992: "Døvmosehøj". Afgravet flad top. Afsats nederst i højsiden rundt om ("spadseresti"). Afgrvet østside. Ved højfod er tilføjet en lav jordbræmme i SØ. Alt tilgroet. Bevokset med græs, løvkrat og løvtræer, i hjørne af gårdparcel. langs højens sydfod er opført et stort værksted af mursten, legasten og blikplader (1967) og udvidet i 1970'erne, ca. 3 m fra højfod. Indtil højens østfods sydlige del er bygget en vognport med tilføjet brændeskur af blikplader, i 1960'erne. Nogle meter nord for højen er på marken opstillet landbrugsmaskiner og redskaber. Bevoksning: 1992: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)