Hedegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180502-28

Fredningsnr.
210534

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Borbjerg sogns østre del (Hedegaard). Rundhøj, 10 x 1,25 m. I top stor udgravning. Lyng.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[…] 3 smaa [høje, sb. 26-28] Nord og Øst for Hedegaard; […] Bevoksning: 1992: Græs og Løvkrat

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Hedehøj, 1.25 x 10 m. I Toppen en stor, flad, gammel Udgravning, der naar halvvejs til Bunds. Lyngklædt i Hede. Ligger ejendommeligt paa den yderste Spids af en smal Tunge mellem to dybe Kløfter. Bevoksning: 1992: Græs og Løvkrat

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, 10 x 1,25 m. I Top stor Udgravning. Lyng.

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Hul i top, ca. 3 m i diameter, knapt 1 meter dybt, med udførsel over NV, SØ og SV-siden. NV-siden er stærkt afgravet i en stejl skrænt ned i en tilgroet grusgrav (?). Ujævn hullet sydvestside. Alt tilgroet. Bevokset med græs, blåbær, gyvel og løvkrat, på nordkanten af en skovbevokset kløft (gammel grusgrav?) mellem agre. Bevoksning: 1992: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)