Nygaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180502-43

Fredningsnr.
210531

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Rundhøj, 15 x 2,25 m. Flad top. Ubetydelige små huller på side og i top. I græs.
Undersøgelsehistorie

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Fladhøj, 2.25 m høj, 15 m i Tværmaal ved Foden, 9 m over Toppen, den er ganske flad. Et Par ubetydelige Smaahuller paa Topfladen, ligeledes hist og her paa Siderne uvæsentlige Smaahuller og Sænkninger; iøvrigt velbevaret. ]Lyng-[ [[Græs-]] klædt i Ager. Bevoksning: 1992: Græs og Løvkrat

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, 15 x 2 1/4 m. Flad Top. Ubetydelige Smaahuller paa Side og i Top. I Græs.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Undersøgt af Steffen Christensen (Stf. Chr. 37); intet fundet. Bevoksning: 1992: Græs og Løvkrat

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Flad top med hul, ca. 3 m i diameter, 1 m dybt 1 sydlig del. Højen er kraftigt afgravet af kreatur rundt om. Alt tilgroet undtaget tre huller i syd, vest og nordøst, der er delvist tilgroede. Højfod let afpløjet rundt om, tilnærmelsesvis tilgroet. Bevokset med græs og lidt løvkrat, i ager. I forbindelse med 2105:32. Bevoksning: 1992: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum


Billeder

3654
Oversigt