Nygaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180502-44

Fredningsnr.
210532

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Rundhøj, 10 x 1,5 m. Stort hul i top. Foden noget beskåret, især mod vest. I græs.
Undersøgelsehistorie  (7)
1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Fladhøj, nøje svarende til [sb.] Nr. 43. Ligesom denne 2.25 m høj, 15 m i Tværm. ved Foden, 9 m over Toppen. Mindre velbevaret end [sb.] 43. Toppen ret ujævn med flere Smaahuller; den vestre Fod stærkt beskaaret og overpløjet; ogsaa Højens øvrige Sider noget beskaarne. Lyngklædt i Ager. Bevoksning: 1992: Græs

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, 10 x 1,5 m. Stort Hul i Top. Foden noget beskaaret, især mod V. I Græs.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Undersøgt af Steffen Christensen (Stf. Chr. 35). Intet Fund. Bevoksning: 1992: Græs

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Hul i top, ca. 2,5 x 2 m, knapt 0,5 m dybt, med tilgroede løse sten. Stærkt afgrvede sider rundt om (antaglig kreatur), i vest er herved kremkommet enden af en eventuel stenpakning (i større og 6 mindre sten er synligt) i den kraftigt afgravede skrå brink, højsiderne i øvrigt er delvist tilgroede, men mangler et jordlag på 10-30 cm, og mere i vest. Bevokset med græs, i ager højfoden er afpløjet rundt om, brinken er tilgroet i N og S, delvis i Ø og V. Bevoksning: 1992: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)