Borbjerg By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180502-90

Fredningsnr.
210524

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 6/4 1894, gdr. Jens Peder Jensen. Diplom. Afmærkn.: MS 1894, kaptj. Søegaard. Rundhøj, 10 x 1,6 m. Lyng.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[…] 8 [høje, sb. 89-96?] paa Heden Matr. Nr. 12 alle lyngklædte og i Fred; […] Bevoksning: 1992: Græs og Lyng

1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Hedehøj, 1.60 x 10 m. Uskadt. Lyngklædt i Hede. Fredlyst [[1894]]. F.M. Bevoksning: 1992: Græs og Lyng

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, 10 x 1,6 m. Lyng. FM 1894 MS

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Lidt ujævn top med MS. Nordlig højside afgravet i høj brink. Sydlig højfod afgravet i brink. Afgravninger i vestlig og østlig højside. Bevokset med lyng, og græs i skaderne, i et græstykke mellem betydeligt lavere beliggende agre (evt. gammelt grusgravs område?) Ca. 90 m nord for højfod er langs grusvejen plantet. Et trerækket løvhegn, hvilket fremover vil skjule udsigten til højene fra grusvejen i nord. (givet tilladelse JFR. SN 6112-0627). Bevoksning: 1992: Græs og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)