Borbjerghøje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180502-80

Fredningsnr.
210526

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 6/4 1894, gårdmand Anders Jensen. Diplom. Afmærkn.: MS 1894, kaptj. Søegaard. Rundhøj, 17,5 x 3 m. Græs og lyng.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nord for disse [sb. 82-83] findes: 2de höjtliggende [høje, sb. 80-81] paa samme Mark, Matr. Nr. 3, kaldede Borbjerghöje; […] Bevoksning: 1992: Græs

1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3.00 x 17.50 m. Uskadt. Græs- og lyngklædt i Ager. Fredlyst [[1894]]. F.M. [Sb.] Nr. 80-81: "Borbjerghøje" er højt beliggende paa en Bakkekam med Fald mod Nord og Syd. Bevoksning: 1992: Græs

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, 17,5 x 3 m. Græs og Lyng. FM 1894 MS

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Flad top med sænkning. Flad afgravning øverst i sydsiden. Foden let afpløjet rundt om, mest i syd og øst. Alt tilgroet. MS. i top en mindre markstensdynge er henlagt på SV-fod, tildels frisk. Bevokset med græs og en enkelt løvbusk, i græsgang. Et hybenhegn er plantet langs markvejens østside, ca. 30 m vest for højfod (ca. 1,5 m højt). Det gamle læhegn ca. 70 m vest for højens fod er erstattet med et nyplantet (0,5 - 1 m højt) med hyben i den øverste del nærmest højen. Bevoksning: 1992: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum