Borbjerghøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180502-81

Fredningsnr.
210527

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 6/4 1894, gårdmand Anders Jensen. Diplom. Afmærkn.: MS 1894, kaptj. Søegaard. Rundhøj, 14 x 3,25 m. Flad sænkning i top. Græs og lyng.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nord for disse [sb. 82-83] findes: 2de höjtliggende [høje, sb. 80-81] paa samme Mark, Matr. Nr. 3, kaldede Borbjerghöje; […] Bevoksning: 1992: Græs

1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3.25 x 14 m. Flad Sænkning i Toppen. Iøvrigt uskadt. Græs- og lyngklædt i Ager. Fredlyst [[1894]]. F.M. [Sb.] Nr. 80-81: "Borbjerghøje" er højt beliggende paa en Bakkekam med Fald mod Nord og Syd. Bevoksning: 1992: Græs

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, 14 x 3,25 m. Flad Sænkning i Top. Græs og Lyn. FM 1894 MS

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Flad top med sænkning, hvori et hul, ca. 1,5 x 1,5 m, 0,5 m dybt, med en rævegrav. Flad afgravning af SV-siden. I øvrigt lidt ujævne sider, let afpløjet fod, mest i nord. Alt tilgroet. MS. i top. Læhegnet ca. 55 m øst for højfod er udskiftet med et nyt, i dag over mandshøjt løvhegn. Bevokset med græs, i græsgang. Bevoksning: 1992: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)