Borbjerg By

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180502-89

Fredningsnr.
210525

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 6/4 1894, gdr. Jens Peder Jensen. Diplom. Afmærkn.: MS 1894, kaptj. Søegaard. Rundhøj, 12,5 x 2,0 m. Ubetydelig afgravning fra top mod NV. Lyng.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[…] 8 [høje, sb. 89-96?] paa Heden Matr. Nr. 12 alle lyngklædte og i Fred; […] Bevoksning: 1992: Græs og Lyng

1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Hedehøj, 2.00 x 12.50 m. Ubetydelig Afgravning fra Toppen nedad nv. Side. Lyngklædt i Hede. Fredlyst [[1894]]. F.M. Bevoksning: 1992: Græs og Lyng

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, 12,5 x 2,0 m. Ubetydelig Afgravning fra Top mod NV. Lyng. FM 1894 MS

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Muligvis = Steffen Christensen 58, hvorfra 1 Bundgravs- og 1 Overgravsøkse, Holstebro Museum. Bevoksning: 1992: Græs og Lyng

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Afgravning, ca. 3 meter i diameter, 0,5 meter dyb, øverst i NV. Højside flad afgravning af østlig højside. Nordlig og sydlig højside og fod er stejlt afgravede tilgroet. Bevokset med lyng, gyvel og græs, på græsstykke mellem agre, der ligger betydeligt lavere (evt. gammelt grusgravsområde ?) Bevoksning: 1992: Græs og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

5631, Oversigt, set fra Ø
5627, oversigt, set fra V
Oversigtsfoto sf V
sf SØ
sf Ø
sf N
sf NV
sf V
Oversigstfoto sf SV