Libergren
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180502-103

Fredningsnr.
210519

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Rundhøj, 20 x 3,25 m. Stort hul i top. Noget forgravet på siderne. Lyng og græs.
Undersøgelsehistorie  (5)
1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Høj, 3.25 x 20 m. ]I Toppen og nedad sydøstre Side en stor og dyb Udgravning. Mindre Huller paa de andre Sider.[ [[meget forgravet paa Siderne.]] Lyngklædt i Ager. Bevoksning: 1992: Græs og Løvkrat

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, 20 x 3,25 m. Stort Hul i Top. Noget forgravet paa Siderne. Lyng og Græs.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Stort hul i top med udførsel over SØ-siden, flade afgravninger rundt i siderne. Alt tilgroet. Højfod afpløjet i en 0,5 - 1 m høj brink rundt om, tilgroet undtaget nogle afskrabninger i syd. Bevokset med græs, gederams og løvkrat, i ager. Høstet helt til højfod. Bevoksning: 1992: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)