Lille Hedegaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180502-105

Fredningsnr.
210515

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Borbjerg sogns mellemste del (Ll. Hedegd). Rundhøj, 16 x 2,25 m. I toppen stort hul. Lyng.
Undersøgelsehistorie

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.25 x 16 m. I Toppen et 3 x 2 m stort, c. 1 m dybt Hul. Lyngklædt i Hede. Bevoksning: 1992: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, 16 x 2,25 m. I Toppen stort Hul. Lyng.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Diverse sagsbehandling
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Stort gyvelgroet hul i top. Gamle grusgrave har stedvis forstyrret højfoden rundt om. Bevokset med græs, gyvel, fyrrekrat, løvkrat- og løvtræer, i kant af nåletræsskov. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i højgruppe. Afsat på mb rettet 19.5.1993 af MBE. JFR har fået kopi af 4-cm kortet. 2105:14 vækgravet i grusgraven. *** Nyberejsningstekst *** Høj. Sænkning i top. Firkantet hus, ca. 0,5 x 0,5 m i bunden af sænkningen i SV. Afgrvet fod i brink i NV og S mod gammel grusgrav. Bevokset med græs, i rønnebærkratgroet græsgang. Ud mod vejen VNV for 2105:18 er henlagt en meget stor frisk dynge marksten samt gamle cementrør. Jmfr. 2105:17. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i højgruppe. Bevoksning: 1992: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum