Lille Hedegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180502-108

Fredningsnr.
210513

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Borbjerg sogns mellemste del (Ll. Hedegd). Rundhøj, 14 x 2 m. 1/3 af høj bortgravet mod nord og øst. Stort hul i top. Lyng.
Undersøgelsehistorie  (6)
1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.00 x 14 m. Ca. 1/3 af Højen fra Nord og NØ er helt bortgravet. Den er omspændt af Grusgrave fra Øst-, Nord- og Vestsiden ]og vil antagelig forsvinde.[ Bevoksning: 1992: Græs og Lyng

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, 14 x 2 m. 1/3 af Høj bortgravet, mod N og Ø. Stort Hul i Top. Lyng.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Afgravet mod N. og S., stort Hul i Top. Bevoksning: 1992: Græs og Lyng

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Krater i top, ca. 4 meter i diameter, 1 meter dybt. Afgravet side i nord og øst. Afgravet stejl skrænt i NV. Huller i SV- og SØ-siden alt tilgroet med græs og løvkrat, i gammelt grusgravsareal, i rønnebærkratbevokset lysning i nåletræsskov. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i højgruppe. Bevoksning: 1992: Græs og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)