Lille Hedegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180502-109

Fredningsnr.
210512

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Borbjerg sogns mellemste del (Ll. Hedegd). Tingl.: 6/4 1894, gdr. Erik Andersen. Diplom. Afmærkn.: MS 1894, kaptj. Søegaard. Rundhøj, 27 x 3 m. I top lille hul. Ubetydelig beskadigelse i SØ.
Undersøgelsehistorie  (5)
1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Høj af fladt kuplet Form, 3.00 x 27 m. I Toppen et lille uvæsentligt Hul. Smaa ubetydelige Beskadigelser paa sydøstre Side. Ellers uskadt i Hede. Fredlyst [[1894]]. F.M. Bevoksning: 1992: Græs og Løvkrat

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, 27 x 3 m. I Top lille Hul. Ubetydelig Beskadigelse i SØ. FM 1894 MS

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Affladet top med seks rævegrave samt afgravninger. Rævegrav med større afgravning i østlig højside. Afgravning i SØ-fod afsats i sydfod alt tilgroet med græs og løvkrat, i kant af nåletræsskov. Gammel grusgravskant lige SØ for højfod. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i højgruppe. Bevoksning: 1992: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)