Lille Hedegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180502-111

Fredningsnr.
21059

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Begravelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Borbjerg sogns mellemste del (Ll. Hedegd). Rundhøj, 14 x 1,5 m. Stor firkantet udgravning i top. Lyng.
Undersøgelsehistorie  (5)
1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Høj, 1.50 x 14 m, at meget flad Form. ]Flad Sænkning[ [[stor firkantet Udgravning]] i Toppen. Ellers urørt. Lyngklædt i Hede. [[Udgravet 1919 for Nationalmuseet af J. Brøndsted. Grave fra Stenalder. Herfra A.30738-42.]] Bevoksning: 1992: Græs

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, 14 x 1,5 m. Stor firkantet Udgravning i Top. Lyng.

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Stort rundt krater i top, har udhulet højen til bunds, så denne står tilbage som en ringvold. Kreaturerne har lavet friske afgravninger rundt i kraterets øverste indre del. Bevokset med græs, i rønnebærkrat-groet græsgang. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i højgruppe. Bevoksning: 1992: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)