Lille Hedegaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180502-112

Fredningsnr.
21058

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Borbjerg sogns mellemste del (Ll. Hedegd). Tingl.: 6/4 1894, gdr. Erik Andersen. Diplom. Afmærkn.: MS 1894, kaptj. Søegaard. Rundhøj, 25 x 2,75 m. Ubetydelig afgravning ved NV-fod. Lyng.
Undersøgelsehistorie

1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af fladt kuplet Form, 2.75 x 25 m. Ubetydelig Afgravning ved nv. Fod, ellers uskadt. Lyngklædt i Hede. Fredlyst [[1894]. F.M. Bevoksning: 1992: Græs

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, 25 x 2,75 m. Ubetydelig Afgravning ved NV-Fod. Lyng. FM 1894 MS

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Yderst svag sænkning i top. I øvrigt stor pænt afrundet høj. Bevokset med græs, i rønnebærkrat bevokset græsgang. Nord for højfod er henlagt frisk mergel (?) og jord i en lille tilgroet grusgrav. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i højgruppe. Bevoksning: 1992: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum