Lille Hedegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180502-117

Fredningsnr.
210517

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Gravgenstand, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Borbjerg sogns mellemste del (Ll. Hedegd). Tingl.: 6/4 1894, gdr. Erik Andersen. Diplom. Afmærkn.: MS 1894, kaptj. Søegaard. Rundhøj, 2,75 x 15 m. Lille hul i top. Lyng.
Undersøgelsehistorie  (6)
1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.75 x 15 m. Ubetydeligt Hul i Toppen, ellers uskadt. Lyngklædt i Hede. Fredlyst. F.M. Bevoksning: 1992: Græs og Løvkrat

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, 2,75 x 15 m. Lille Hul i Top. Lyng. FM 1894 MS

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Steffen Christensen 81, hvorfra Ildsten ?? Bevoksning: 1992: Græs og Løvkrat

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Lille hul i østlig top, tilgroet, ca. 2x3 m, 0,6 m dybt. Nordvest i gamle grustagningshuller. Bevokset med græs og rønnebærbuske, i rønnebærkratgroet græsgang. I græsgangens nordlige del vest for 2105:17 er opsat en lille jagthytte af træ. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i højgruppe. Bevoksning: 1992: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)