Hedegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180502-124

Fredningsnr.
21055

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Borbjerg sogns mellemste del (Hedegaard). Rundhøj, 13 x 1,75 m. Stor udgravning til bunds i midten. I lyng.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[…] en Række af 7 godt middelstore, men nogenlunde bevarede Höje [sb. 119-125?], de to nordligste [sb. 124-125?] paa Matr. Nr. 11a og de 5 sydligste [sb. 119-123?] paa Nr. 31. Bevoksning: 1992: Græs

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.75 x 13 m. Har dog været noget højere. Stor Udgravning til Bunds midt i Højen ]og ud gennem vestre Side.[ Lyngklædt i Hede. Bevoksning: 1992: Græs

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, 13 x 1,75 m. Stor Udgravning til Bunds i Midten. I Lyng.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Undersøgt af Steffen Christensen (Stf. Chr. 77). Stridsøkse, Holstebro Mus. Bevoksning: 1992: Græs

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Afgravet top med hul, ca. 3 meter i diameter, 1 meter dybt, i midten. Frisk kreaturafgravning i NV-siden samt lettere tilgroede flade afgravninger i std- og øst-siden. Afgravet vestside i høj brink ud mod ager. Små spredte marksten i top. Græsgroet i kant af græsgang. Sammen med 2105:4. Bevoksning: 1992: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)