Hedegaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180502-125

Fredningsnr.
21054

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Borbjerg sogns mellemste del (Hedegaard). Rundhøj, 17 x 2,5 m. Noget forgravet stort hul i top. Lyngklædt.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[…] en Række af 7 godt middelstore, men nogenlunde bevarede Höje [sb. 119-125?], de to nordligste [sb. 124-125?] paa Matr. Nr. 11a og de 5 sydligste [sb. 119-123?] paa Nr. 31. Bevoksning: 1992: Græs

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.50 x 17 m. Gennemgravet paa kryds og tværs af Ræve og Mennesker. [[Stort Hul i Top.]] Lyngklædt i Hede. Bevoksning: 1992: Græs

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, 17 x 2,5 m. Noget forgravet, stort Hul i Top. Lyngklædt.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Undersøgt af Steffen Christensen (Stf. Chr. 78). Tyknakket, sleben Flintøkse, Holstebro Mus. Bevoksning: 1992: Græs

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Krater i top, ca. 4 meter i diameter, 0,5 meter dybt, med spredte henlagte marksten. I højsiderne rundt om ca. 9 flade tilgroede kreaturafgravninger. I nordsiden en frisk mindre kreaturafgravning i vestsiden bevokset med græs, i kant af græsgang. Sammen med 2105:5. Bevoksning: 1992: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum