Halvvejshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180502-144

Fredningsnr.
210541

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Rundhøj, 18 x 3,25 m, "Halvvejshøj". Noget forgravet på siderne. Stort hul i top. I lyng.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Syd for disse sidste [sb. 139-142] og tæt Syd for en Vej ligger en godt middelstor, anselig Höj, kaldet Halvvejshöj, som der er gravet en Del af ved Foden mod Nord og Vest. Bevoksning: 1992: Græs, Lyng og Løvkrat

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Høj, 3.25 x 18 m. Meget stærkt forgravet paa alle Sider, især nedad østre Side. - "Halvvejhöj". Bevoksning: 1992: Græs, Lyng og Løvkrat

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, 18 x 3,25 m, "Halvvejshøj". Noget for gravet paa Siderne. Stort Hul i Top. I Lyng.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Nedgravning i Top. Bevoksning: 1992: Græs, Lyng og Løvkrat

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1963 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3194/63
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Halvvejhøj". Sænkning i top, ca. 3 m i diameter. Lidt ujævne sider, rester af gl. træbænk og et lille delvist tilgroet lag marksten på sydøstsiden. Afgravet højfod rundt om alt tilgroet med græs, lidt lyng og gyvel, i et lille stykke udyrket ager, i ager. Bevoksning: 1992: Græs, Lyng og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)