Over Savstrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180502-165

Fredningsnr.
210553

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

1942: Rundhøj, 12,5 x 1,5 m, noget forgravet. Lyngklædt. 1957: Høj, ca. 1,5 x 12,5 m. Afgravet især mod syd og nord. I top mod syd et hul ca. 2 x 3 m (øst-vest) stort og ca. 0,7 m dybt. overfladen ujævn. Bevokset med græs, lyng og fyr i lille hedestykke i udkant af ager. Dm.bem. 66 - nu bevokset i plantning.
Undersøgelsehistorie

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en lille, meget forgravet Høj. Har været ca. 1.50 x 12.50 m. Lyngklædt i Hede.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, 12,5 x 1,5 m, noget forgravet. Lyngklædt.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Undersøgt af Steffen Christensen (Stf. Chr. 129); ingen Fund.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Diverse sagsbehandling
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Højens beliggenhed kontrolleret og mere udførlig beskrivelse optaget (anført i kart.).

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum


Billeder

3604
Oversigt