Over Savstrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180502-177

Fredningsnr.
210547

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Borbjerg mellemste del (O. Saustrup). Tingl.: 21/4 1893, hmd. Jens Chr. Jensen. Diplom. Afmærkn.: MS 1894, kaptj. Søegaard. Rundhøj, 25 x 4 m. Små ujævnheder på siderne.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Syd der for [sb. 156-57 samt 377?] paa samme Lod [Matr. Nr. 29a] er 5 middelstore og bevarede Höje [176-81?].

1893 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Høj, 4.00 x 25 m. Smaasænkninger og Ujævnheder rundt paa Siderne. Nybeplantet med Fyr og Gran. Græsklædt i Ager. Fredlyst [[1893]]. M.S.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, 25 x 4 m. Smaa Ujævnheder paa Siderne. FM 1893 MS

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum