Flenggaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180502-188

Fredningsnr.
21053

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Stenalder (dateret 250000 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Borbjerg sogns mellemst. del (Sønderfleng). Tingl.: 28/6 1894, gdr. Peder Kristian Sørensen.. Diplom. Afmærkn.: MS 1894, kaptj. Søegaard. Rundhøj, 20 x 3 m. I toppen større hul. Let beskåret i syd og vest fod. Græs og lyng.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vest for paa Sydhjörnet af Flenggaards Mark, Matr. Nr. 7a, er en middelstor Höj [sb. 188?], ligeledes noget opgravet. Bevoksning: 1992: Græs

1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3.00 x 20 m. I Toppen et rundt Hul, 4.50 m i Tværm., 1 m dybt. Ganske let beskaaret i sønder og vestre Fod. Græs- og lyngklædt i Ager. Fredlyst [[1894]]. F.M. - Forefandtes i 1918 nytiilplantet med Graner. Ejeren fik af Museet Tilhold om at fjerne Plantningen. Bevoksning: 1992: Græs

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, 20 x 3 m. I Toppen større Hul. Let beskaaret i S- og V-Fod. Græs og Lyng. FM 1894 MS

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Hul i top, ca. 4-5 meter i diameter, 0,6 meter dybt. Granit-m.s. i nordlig top. Nordside afgravet i stejl skrænt. Afgravet og hullet SØ-side. Afpløjet nord- og østfod i en næsten 1 meter høj brink indtil bringen i NV ses et oppløjet mørkt fyldskifte, ca. 30 cm i diameter og med tækulsrester, på den frosne pløjefuge. I øvrigt let beskåret alt tilgroet. Bevokset med græs i ager. Pløjet helt til højfod. Delvist tilgroet mindre markstenslag på sydfod. Bevoksning: 1992: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Nærmest trekantet høj. 16x3m ca. Græsklædt i brakmark. stort plyndringshul i toppen.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)