Over Savstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180502-179

Fredningsnr.
210545

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Borbjerg sogns mellemste del (O. Saustrup). Rundhøj, 17 x 1,75 m. Noget forgravet. i midten et stort cirkelrundt hul. Græs og lyng.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Syd der for [sb. 156-57 samt 377?] paa samme Lod [Matr. Nr. 29a] er 5 middelstore og bevarede Höje [176-81?].

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.75 x 17 m. Temmelig flad af Form. ]I Sydsiden er gravet et Par dybe Kuler fra Foden ind mod Højens Midte, den længste 7 m lang. Tværs over vestre Fod en dyb kartoffelkule.[ Græs- og lyngklædt i Ager.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, 17 x 1,75 m. Noget forgravet. I Midten et stort cirkelrundt Hul. Græs- og Lyng.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)