Hakkehave
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080802-13

Fredningsnr.
36176

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
En gennemgravet høj, beliggende i Hakkehavens nordligste del. Tværmål 17-18 m, højden nu ca. 1 m. Overført fra ikke-fredningsværdige høje i 1957.
Undersøgelsehistorie  (7)
1890 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Skoven "Hakkehaves" nordlige Del findes 3 Høje [sb.13-15]. Den nordligste [sb.15] er saa tæt bevokset, at Omridsene kun utydelig kan skelnes; den er omtr. 40' i Tværm., 5' høj. - Omtr. 600' sydøst for denne Høj ligge de to andre, tæt ved hinanden; en Mosestrækning gaar nord fra til Foden af den nordligste [sb.14]. Den nordligste er 41' i Tværm., c. 5' høj; den er bevokset, nært med Gran. Den sydligste [sb.13] er 45' i Tværm., 6' høj, den er bevokset, mest med Rug. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1890 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En gennemgravet høj, beliggende i Hakkehavens nordligste del. Tværmaal 17-18 m, højde nu ca. 1 m.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj i HAKKEHAVE SKOV. M. 2 store bøge. I toppen en gammel nedgravning der tegner sig som en sænkning i midten og over imod syd. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en rundhøj, der ligger i skov. På højen er en gammel bøg og nyplantede bøge.

Litteraturhenvisninger  (0)