Sanderumgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080802-23

Fredningsnr.
36175

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3617-3,4,5 Ca. 150 m vest-sydvest for sb. 14-15 ligger en lille, rund høj, 8-10 m i tværmål, 50 cm høj. Herpå vokser enkelte bøgetræer. Beliggenhed : ca. 100 m fra skovbrynet i sydvest, langs hvilket vejen til skovfogedhuset fører.
Undersøgelsehistorie  (6)
1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ca. 150 m vestsydvest for nr. 13-14 ligger en lille rund høj, 8-10 m i tværmål, ca. 50 cm høj. Herpå vokser enkelte bøgetræer. Beliggenhed: ca. 100 m fra skovbrynet i sydvest, langs hvilken vejen til skovfogedhuset fører. Bevoksning: 1985: Nålekrat/-træer

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav høj i gammel tæt granskov. Vanskelig at erkende. Bevokset med gamle graner 20 m høje. Mudntlig aftale med skovfogeden om at højen ikke må gen-tilplantes. Mål: 0,5x12x12 m. Bevoksning: 1985: Nålekrat/-træer

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)