Bur

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180503-1

Fredningsnr.
2103116

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 21/9 1906, boelsmand Jens Steffensen, Tvistholm. Diplom. Afmærkn.: MS 1920, Brøndsted. Høj, 2,25 x 17 m. Dyb indgravning fra Ø. Rævegrav i NØ. Lyngklædt i hede.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
De övrige 10 [høje, heriblandt sb. 1-5 samt 9-12] ude i Hedesletten ved Fladhöj [sb. 25], […] ere alle smaa eller mindre Höje; men de ligge omtrent alle i Fred.

1906 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1919 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 2.25 x 17 m. I østre Side en 1 m bred Gang, 0.50-1 m dyb, gravet fra Højfod indtil Højmidte. Iøvrigt uskadt. Lyngklædt i Hede. Fredlyst.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede, 2,25 x 17 m. Dyb Indgravning fra Ø. Rævegrav i NØ. FM 1906 MS

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum