Burgaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180503-9

Fredningsnr.
2103114

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2,25 x 17 m. Ubetydelig indgravning i søndre højfod. Toppen affladet. Ujævnheder efter gamle rævegrave i top og NV-side. Lyngklædt i hede.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
De övrige 10 [høje, heriblandt sb. 1-5 samt 9-12] ude i Hedesletten ved Fladhöj [sb. 25], […] ere alle smaa eller mindre Höje; men de ligge omtrent alle i Fred.

1919 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 2.25 x 17 m. I Toppen en uvæsentlig flad Sænkning. Overfladen i nordvestre Side lidt ujævn. Iøvrigt uskadt. Lyngklædt i Hede.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede, 2,25 x 17 m. Ubetydelig Indgravning i søndre Højfod. Toppen affladet. Ujævnheder efter gamle Rævegrave i Top og NV-Side.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum