Burgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180503-12

Fredningsnr.
2103111

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 16 m. Over højens nordlige halvdel markskel. Den nord for dette liggende del af højen næsten bortpløjet; resten lyngklædt i hede. Har været beplantet med fyrretræer, men de er alle gået ud.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
De övrige 10 [høje, heriblandt sb. 1-5 samt 9-12] ude i Hedesletten ved Fladhöj [sb. 25], […] ere alle smaa eller mindre Höje; men de ligge omtrent alle i Fred.

1912 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1919 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj af ret flad Form, 2 x 16 m. Over nordre Højfod er gravet en dyb Rende. Over hele Overfladen Plantehuller. Lyngklædt i Hede. [[FM 1912]]

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 16 m. Over Højens nordlige Halvdel Markskel. Den N for dette liggende Del af Højen næsten bortpløjet. Resten lyngklædt i Hede. Har været beplantet med Fyrretræer, men de er alle gaaet ud.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Over højens nordlige halvdel gaar et markskel. Den nord for dette liggende fjerdedel af højen næsten bortpløjet. Resten lyngklædt i hede. Højen er ligesom den omgivende hede beplantet med fyrretræer, der nu alle er gaaet ud.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)