Bur
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180503-21

Fredningsnr.
2103104

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 13,5 m. Top og SV-side stærkt forgravet. N-fod stærkt beskåret. Over midten og den sydlige halvdel er i retningen Ø-V lagt fire dybe plante- furer. Lyngklædt i ager. Matr.nr. 17e: Høj i skel til matr.nr. 16a, Bur.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
De 2 Höje [sb. 21-22] paa de smalle Hedelodder Matr. Nr. 16 [sb. 22] og 18 [sb. 21] Nordvest for Storhöje, der begge ere noget opgravne, […] ere af Middelstörrelse.

1919 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 2 x 13.50 m. Fod er stærkt beskaaret omkring nordre Halvdel. Stærkt forgravet, især fra Toppen nedad sydvestre Side. Ligger i Skel, som gaar over Højen lidt syd for dens Midte. Lyngklædt i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Ager, 2 x 13,5 m. Top og SV-Side stærkt forgravet. N-Fod stærkt beskaaret. Over Midten og den sydlige Halvdel er i Retningen Ø-V lagt fire dybe Plantefurer.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Over midten og den sydlige halvdel gaar i øst-vest fire dybe plantefurer.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)