Bur

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180503-22

Fredningsnr.
2103103

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2,5 x 19 m. Nordlige halvdel næsten bortgravet. I SV dybe huller. Resten forgravet. Lyng- og græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
De 2 Höje [sb. 21-22] paa de smalle Hedelodder Matr. Nr. 16 [sb. 22] og 18 [sb. 21] Nordvest for Storhöje, der begge ere noget opgravne, […] ere af Middelstörrelse.

1919 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 2.50 x 19 m. Meget stærkt ødelagt. Nordre Halvdel næsten helt bortgravet. I søndre Halvdel, især mod SV, større Afgravninger. Lyngklædt i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyng- og græsklædt Høj i Ager, 2,5 x 19 m. Nordlige Halvdel næsten bortgravet. I SV dybe Huller. Resten forgravet.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyng- og græsklædt i Ager.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum