Remmerhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180506-1

Fredningsnr.
21021

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Gørding. Høj, 1,25 x 16 m. I N indgravning til henimod midten. I Ø hul. Resten af uregelmæssig form. 2 firkantede huller gravet henholdsvis N og S for høj- centret med indbyrdes afstand af ca. 2 m. Muligvis gravet efter ræv. Lyng- klædt i hede. NMI: "Rimmehøj".
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Der er nemlig kun én Höj, nemlig Remmerhöj, der ligger nordligt ude i Heden og er flad og lav som selve Jordbunden.

1919 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Rimmerhøj", rund Høj 1.25 x 16 m., paa Nordvest- og Østsiden ubetydelige Afgravninger, ellers uskadt, lyngklædt i Hede.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj [["Rimmerhøj"]] i Hede, 1,25 x 16 m. I N Indgravning til henimod Midten. I Ø Hul. Resten af uregelmæssig Form. 2 firkantede Huller gravet henholdsvis N og S for Højcentret med indbyrdes Afstand af ca. 2 m. Muligvis gravet efter Ræv. Efteraaret 1943.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)