Holstebro
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180509-4

Fredningsnr.
210450

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: ? - Holstebro østl. plantage. Høj, 3 x 18 m. Toppen helt affladet. Rundt om siden er af- gravet en bred sneglegang op til toppen. Højens form derved ujævn. Bevokset med gran i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Det nordostlige Hjörne [af Holstebro sogn], som stöder op til Mejerup Sogn, er höjest og her ligger 4 Höje [sb. 1, 4, 5 og 8], 3 [sb. 4, 5 og 8] lige i Hjörnet og 1 [sb. 1] op til nordre Skjæl nærmere ved Bakken. Disse Höje hörer til den Række, der gaar igjennem Maabjerg og Mejerup Sogne.

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.25 x 18 x m. Toppen helt affladet. Rundt om Siden er afgravet en bred Sneglegang op til Toppen. Højens Form derved helt ødelagt. Bevokset med Gran i Plantage.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 18 m. Toppen helt affladet. Rundt om Siden er afgravet en bred Sneglegang op til Toppen. Højens Form derved ujævn. Bevokset med Gran i Plantage.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)