Holstebro
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180509-5

Fredningsnr.
210452

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: ? - Holstebro østl. plantage. Høj, af den nordre side er ca. 1/3 del afdelt ved skovdige. Højen 1,5 m x 11 m. Nu beplantet med gran i nordre udkant af plantage. NM.I.: .....ved skovdige (Dette bør sløjfes, så højen kan få sin gamle form).
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Det nordostlige Hjörne [af Holstebro sogn], som stöder op til Mejerup Sogn, er höjest og her ligger 4 Höje [sb. 1, 4, 5 og 8], 3 [sb. 4, 5 og 8] lige i Hjörnet og 1 [sb. 1] op til nordre Skjæl nærmere ved Bakken. Disse Höje hörer til den Række, der gaar igjennem Maabjerg og Mejerup Sogne.

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Af den nordre Side er c. 1/3 bortskaaret af en Vej. Den resterende Højrest nu 1.50 m høj, 11 m i Tværm. Nu beplantet med Gran i Udkanten af Plantage. Synes at have været overpløjet før den blev beplantet.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, af den nordre Side er ca. 1/3 afdelt ved Skovdige. (Dette bør sløjfes, saa Højen kan faa sin gamle Form). Højen, 1,50 x 11 m. Nu beplantet med Gran i nordre Udkant af Plantage.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)