Holstebro
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180509-8

Fredningsnr.
210451

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 12 m, noget forgravet og med nogle huller i søndre og vestre side. foden afgravet langs hele omkredsen. Lyng- klædt i ager. Ved vejkant.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Det nordostlige Hjörne [af Holstebro sogn], som stöder op til Mejerup Sogn, er höjest og her ligger 4 Höje [sb. 1, 4, 5 og 8], 3 [sb. 4, 5 og 8] lige i Hjörnet og 1 [sb. 1] op til nordre Skjæl nærmere ved Bakken. Disse Höje hörer til den Række, der gaar igjennem Maabjerg og Mejerup Sogne.

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 12 m. Meget Stærkt forgravet og fuld af dybe Huller i søndre og vestre Side. Foden afgravet hele Omkredsen rundt. Lyngklædt i Ager ved Vejkant. [[Heri fundet Bronzepincet.]]

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 12 m., noget forgravet og med nogle Huller i søndre og vestre Side. Foden afgravet langs hele Omkredsen. Lyngklædt i Ager ved Vejkant.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)