Lille Toustrup
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180510-23

Fredningsnr.
210562

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 19/7 1895. Gdr. Jens Christensen-Bisgaard. Afmærkn.: MS 1898, ved kapt. Søegaard. Høj, 1,5 x 11,5 m. I overfladen mindre fordybninger. Nordsiden stærkt ødelagt ved afgravning i ny tid, og derfor nedstyrtet. Højen har ligget med en 4-del nord for skellet, hvilken del nu helt er fjernet, og fare for videre nedstyrtning er for hånden. Lyngklædt i agerskel. (Den fjernede del på matr.nr.8b).
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sydost her for [sb. 52] og lidt Syd for Landevejen ligger en Gruppe af 7 flade lyngklædte Höje [blandt disse er sb. 23-30] alle i Fred paa Matr. Nr. 8 af Lille Toustrup.

1895 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille, flad Høj, 1.50 x 11 m. I Toppen nogle gamle smaa, overfladiske Huller. Iøvrigt uskadt. Lyngklædt i Ager. Fredlyst. F.M. [[1895]].

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,50 x 11,50 m. I Overfladen mindre Fordybninger. Nordsiden stærkt ødelagt ved Afgravning i ny tid, og derfor nedstyrtet. Højen har ligget med en 4-Del nord for Skellet, hvilken Del nu er helt fjernet, og Fare for videre nedstyrtning er for Haanden. Lyngklædt i Agerskel. FM. 1895 MS. (Den fjernede Del paa Matr. Nr. 8b. Hmd. Silius Petersen, Lille Tovstrup.)

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)