Lille Gammelby

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180510-40

Fredningsnr.
210575

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Notering af tidligere D-høj: ******************************* Høj, 2,5 x 19 m. Flad top med svag sænkning, omfattende hele toppen, med udførsel over nordsiden. Stejle højsider. I ager.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[…] længere mod Øst og endnu noget höjere [i forhold til sb. 42 og 43] ligge 3 Höje [sb. 39-41] paa en Brink. Den vestligste af dem [sb. 40] er gjennemgravet fra Nord til Syd, den sydostligste [sb. 39] er flad, men i Behold og den nordligste [sb. 41] lille.

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Høj, 3 x 18 m. Gennemgravning midt gennem den i S-N til en Dybde af c. 1.50 m. Nordre og søndre Fod overpløjet. Lyng- og græsklædt i ager.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet omkring 1935.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum


Billeder

4506