Lille Gammelby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180510-43

Fredningsnr.
210565

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Anselig høj, 4,5 x 25 m. I toppen og siderne mindre be- skadigelser. Spor efter tidligere haveanlæg. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nordost her for [sb. 17-20] og tæt Øst for Gaarden Lille Gammelby, Matr. Nr. 9, ligger en middelstor Höj höjt paa Marken, som bær Spor af at være gjennemgravet tidligere.

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Høj, 4.50 x 25 m. Toppen afskaaret. Et lille Haveanlæg ovenpaa den. Den nordre vestre Side stærkt afgravet. Græsklædt i Ager.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig Høj, 4,5 x 25 m. I Toppen og Siderne mindre Beskadigelser. Spor efter tidligere Haveanlæg. Græsklædt i Ager.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)