Kousgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180510-90

Fredningsnr.
210465

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Den sydvestlige del (af Hornshøjgårde), Mejrup sogn. Høj, 2,5 x 3,5 x 16,5 m. I toppen et lille hul, i vest 2 små kartoffelkuler. Ellers velbevaret. Tætbeplantet med unge rød- graner i fortsættelse af sb.nr.89.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Øst for [sb. 91] paa Matr. Nr. 8 ligge 2 mindre Höje [sb. 89-90], som ere opgravne, midt paa Lodden […]

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.50-3.50 m høj, i det Terrænet falder mod Syd, 16.50 m i Tværm. I Toppen et lille, rundt, fladt Hul. Paa Vestsiden er i Højfoden gravet to smaa Kartoffelkuler. Ellers velbevaret. Lyngklædt i Ager.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,50-3,50 x 16,5 m. I Toppen et lille Hul, i Vest 2 smaa Kartoffelkuler. Ellers velbevaret, Tætbepl. med unge Rødgraner i Fortsættelse af [sb.] Nr. 89.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)