Kongshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180510-91

Fredningsnr.
210459

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4,5 x 26 m. Fra SØ er højen gennemgravet med smal gang, der munder ud i et stort udgravningskrater i midten, 6 x 9 m og 3 m dybt. Desuden er hele den sydlige og vestlige del og side ødelagt ved dybe gravninger. På afstand er højen imid- lertid imponerende, og beskadigelserne stikker ikke i øjnene. Lyngklædt i ager. "Kongshøj".
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Mejrup Sogn er 85 Höje […]. De største ere de i "Danske Atlas" nævnte Konghøj [sb. 91] og Thinghøj [sb. 52]. Kongshöj Øst for paa Matr. Nr. 7 er en temmelig stor Höj, c 120 Al. i Omkreds, men meget medtaget. Der er gravet en Hulning i Midten og ned mod Sydvest og mindre Huller rundt om især mod Vest.

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4.50 x 26 m. Fra SØ er Højen gennemgravet med en smal Gang, der munder ud i et stort Udgravningskrater i Højens Midte, 6 x 9 m bredt og indtil 3 m dybt. Fremdeles er hele den sydlige og vestlige Side meget stærkt ødelagt ved dybe Gravninger. Lyngklædt i Ager. "Kongshøj".

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4,5 x 26 m. Fra SØ er Højen gennemgravet med en smal Gang, der munder ud i et stort Udgravningskrater i Midten, 6 x 9 m. og 3 m. dybt. Desuden er hele sydlige og vestlige Side ødelagt ved dybe Gravninger. Paa Afstand er Højen imidlertid imponerende, og Beskadigelserne stikker ikke i Øjnene. Lynkl. i Ager. "Kongshøj".

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)