Mejrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180510-97

Fredningsnr.
210460

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Enkeltfund, Stenalder (dateret 250000 - 1701 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2,75 x 24 m. I toppen spor af nylig tilkastet gravning samt sneglegang i syd- og vestsiden. Foden pløjet. Fyrrebe- plantet i ager.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Syd for disse [sb. 89-90] ligger en Række [høje, sb. 97-104 samt enten sb. 107 eller 109] hen ved Vejen af hvilke de 3 vestligste [sb. 97-99] ere middelstore og i Fred, de 4 næste [sandsynligvis sb. 100-103] ganske smaa og to af dem overplöjede. De östligste [sandsynligvis sb. 104 samt enten sb. 107 eller 109] i Rækken ere ogsaa mindre Höje, men i Fred.

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.75 x 24 m. I Toppen en flad Forsænkning, i Bunden af hvilken et ganske lille, rundt Hul. Paa Nordsiden en uvæsentlig, flad Afgravning. Iøvrigt helt uskadt og smukt bevaret, med en smuk, fladt kuplet Form. - Ved Foden og lidt opad Siden er enkelte Steder plantet Smaafyr. Lyngklædt i Ager.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,75 x 24 m. I Toppen Spor af nylig tilkastet Gravning samt Sneglegang i Syd- og Vestsiden. Foden pløjet. (Nuv. Ejer erklærer, at der har staaet Bistader ved hans Tilflytning.) Fyrrebeplantet i Ager.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Marken lige Øst for Højen er fundet en atypisk Skivemejsel.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

sf S
sf Ø
sf N
Oversigtsfoto sf V