Mejrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180510-98

Fredningsnr.
210461

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,25 x 19 m. I toppen lille hul, ellers uskadt med undtagelse af foden, som er noget afpløjet. Lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Syd for disse [sb. 89-90] ligger en Række [høje, sb. 97-104 samt enten sb. 107 eller 109] hen ved Vejen af hvilke de 3 vestligste [sb. 97-99] ere middelstore og i Fred, de 4 næste [sandsynligvis sb. 100-103] ganske smaa og to af dem overplöjede. De östligste [sandsynligvis sb. 104 samt enten sb. 107 eller 109] i Rækken ere ogsaa mindre Höje, men i Fred.

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.25 x 19 m. I Toppen et ganske lille, uvæsentligt Hul. Ellers helt uskadt. Af smuk, fladt kuplet Form. Lyngklædt i Ager.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,25 x 19 m. I Toppen lille Hul, ellers uskadt med Undt. af Foden, som er noget afpløjet. Lyngklædt i Ager.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Herfra stammer en Enkeltgravs-Stridsøkse af Bundgravstype (Ordning 76) (Stationsforstander Jørgensens Samling).

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)