Mejrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180510-99

Fredningsnr.
210462

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,25 x 19 m. Uvæsentlige ujævnheder i top og nordside. I øst en fyrreplantning, ellers uskadt. Foden lidt pløjet. Iøv- rigt lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Syd for disse [sb. 89-90] ligger en Række [høje, sb. 97-104 samt enten sb. 107 eller 109] hen ved Vejen af hvilke de 3 vestligste [sb. 97-99] ere middelstore og i Fred, de 4 næste [sandsynligvis sb. 100-103] ganske smaa og to af dem overplöjede. De östligste [sandsynligvis sb. 104 samt enten sb. 107 eller 109] i Rækken ere ogsaa mindre Höje, men i Fred.

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.25 x 19 m. Henover Toppen og nedad nordre Side en Del overfladiske Huller og Ujævnheder, der noget skæmmer Højens Form. Henover østre Højfod en Nybeplantning med Fyr. Iøvrigt uskadt. Lyngklædt i Ager.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,25 x 19 m. Uvæsentlige Ujævnheder i Top og Nordside. I Øst en Fyrrebeplantning, ellers uskadt. Foden lidt pløjet. Iøvrigt lyngklædt i Ager.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)