Mejrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180510-101

Fredningsnr.
210467

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2 x 15 m. Overfladiske småhuller i top og sider. Foden stærkt beskåret. Lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Syd for disse [sb. 89-90] ligger en Række [høje, sb. 97-104 samt enten sb. 107 eller 109] hen ved Vejen af hvilke de 3 vestligste [sb. 97-99] ere middelstore og i Fred, de 4 næste [sandsynligvis sb. 100-103] ganske smaa og to af dem overplöjede. De östligste [sandsynligvis sb. 104 samt enten sb. 107 eller 109] i Rækken ere ogsaa mindre Höje, men i Fred.

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 15 m. I Toppen en flad Afgravning. Rundt paa Siderne flere mindre Huller. Foden overalt stærkt beskaaret. Lyngklædt i Ager.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 15 m. Overfladiske Smaahuller i Top i Sider. Foden stærkt beskaaret. Lyngkl. i Ager.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum