Mejrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180510-107

Fredningsnr.
210468

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Stor høj, 2,5 x 20 m. I SØ store udgravninger, i vest kartof- felkuler, hele vejen rundt en sneglegang, smal lavet af børn i april 1942. Lyngklædt ved kommunehuset. Ved fr.dm's besigt. 30/10 1955: Sneglegangen fjernet, ingen kartoffelkuler. Hullet i sydøst delvis fyldt op, således at højen er i nogenlunde stand. NM.I.: ....i april 1942. Klaget til sognerådsformanden.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Syd for disse [sb. 89-90] ligger en Række [høje, sb. 97-104 samt enten sb. 107 eller 109] hen ved Vejen af hvilke de 3 vestligste [sb. 97-99] ere middelstore og i Fred, de 4 næste [sandsynligvis sb. 100-103] ganske smaa og to af dem overplöjede. De östligste [sandsynligvis sb. 104 samt enten sb. 107 eller 109] i Rækken ere ogsaa mindre Höje, men i Fred.

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.50 x 20 m. Hele Sydsiden stærkt skæmmet ved Gravninger, der dog ikke gaar meget dybt.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Høj, 2,50 x 20 m. I S.Ø. store Udgravninger, i Vest Kartoffelkuler, hele Vejen rundt en smal Sneglegang lavet af Børn i April 1942. Klaget til Sogneraadsformanden. Lyngkl. ved Kommunehuset.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)