Kalvehave
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
090604-24

Fredningsnr.
37179

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
I Kalvehavens sydøstlige del findes resterne af et jættestue- kammer i en høj, hvis tværmål er ca. 20 m, højden 2,5-3 m. Højen, der er bevokset med bøgetræer, er udgravet i midten. Af kammeret er kun 5 sidesten tilbage: 1 stor i syd ved ind- gangen, 1 stor i øst og ved den een i nordre langside. Mod- sat stenen ved indgangen står en anden. I fylden, der ligger i kammeret, ses desuden rester af 2 sprængte sten. En del af stenpakningen, som omgiver kammeret, er synlig. På og ved højens øst- og sydside ligger rester af store, sprængte sten. NMI: (Beliggenheden forkert afsat på sognebeskrivelsens kort, i hvert fald på Stiftsmuseets kopi). EDB-registrering: afsætningen på fredningskortet er en anden end på det gamle sb.-kort.
Undersøgelsehistorie  (8)
1890 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I samme Skovs [Langeskov, Langskov] østlige Udkant er en Gangbygning i en med unge Træer og Buske bevokset Höj, omtr. 50' i Tværmaal. En Gang i Retn. S-N har ført til Kammeret, men Gangstenene ere fuldstændig bortryddede. Omtr. midt i Højen er det ovale Kammer i Retn. S.- N, dannet af 8 Stene (1 er væltet). Inden for Indgangen ligger en nedstyrtet Dæksten. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1890 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Kalvehavens sydøstligste del findes resterne af et jættestuekammer i en høj, hvis tværmål er ca. 20 m, højden 2,5 - 3,0 m. Højen der er bevokset med bøgetræer, er udgravet i midten. Af kamret er kun 5 sidesten tilbage: 1 stor i syd ved indgangen, 1 stor i øst og ved den 1 i nordre langside. Modsat stenen ved indgangen står en anden (overfor). I fylden, der ligger i kamret, ses desuden rester af 2 sprængte sten. En del af stenpakningen, som omgiver kamret, er synlig. På og ved højens øst- og sydside ligger rester af store sprængte sten. (Beliggenheden forkert afsat på sognebeskrivelsens kort, i hvert fald på Stiftsmuseets afskrift).

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue i skov. Kammeret uden dæksten, ligger i en stor høj. Bevokset med enkelte store løvtræer og bøg, opvækst af løvkrat. I højens midtem en meget stor nedgravning, 5 x 5 m., hvori resterne af jættestuekammeret. En ældre genbo fortalte, at stenene var sprængt og fjernet af nuværende barons bedstefar på Rønninge Søgård, da de skulle genopbygge en staldbygning efter en brand, vist nok engang i 1930'erne. Oldsager fra kammeret siges at befinde sig på Herregården. Krateret er på de indvendige sider vegetationsløse og skrider langsomt ned i kammeret Ved besigtigelsen observeredes kun 4 sidesten, den 5., der nævnes i fredningsbeskrivelsen, kan dog være skjult under nedskredet fyld. Kammeret har oprindeligt været polygonalt med indgang i S. Mål: ca. 3 x 3 m. På højens sider ligger der en del sprængte sten, hvilket også er tilfældet i skovbunden rundt om højen. Kammeret burde ved lejlighed stabiliseres af Fredningsstyrelsen. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1985 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1999 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afsætning flyttet til en på målebordsblad og 4 cm kort trykt højsignatur i skovens sydkant, der hvor skovkanten (og sognegrænsen) slår et knæk.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)