Baunhøje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180511-26

Fredningsnr.
210448

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 3 x 19 m. Toppen noget affladet og med et par små huller. I vestsiden nu tilgroede ar efter grusgravning. Nu i ca. 30-årig nåleplantage.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Baunhöje [sb. 26-29] ere 4 Höje, der ligger paa en Höjde i Agermarken ud mod Lavningen, Sydvest for Kirken, og ligge ganske tæt op til hinanden, saa tæt endog, at de tildels gaa i et ved Foden. De ere dog en Del forgravne ved, at der er taget Grus der omkring ved.

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 19 m. Toppen noget affladet og med et Par Smaahuller. Hele Vestsiden, i alt ca. 1/4 af Højen, er bortgravet, ligeledes det nordvestlige Hjørne, idet der er gravet Grus her. Ligger i Græs og Lyng, delvis nybeplantet med Fyr og Gran. [Sb.] Nr. 26-29: "Bavnehøje" ligge tæt sammen i en Række omtrent i N-S, paa en høj Banke, synlig i hele Omegnen.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 19 m. Toppen noget affladet og med et Par Smaahuller. I Vestsiden nu tilgroede Ar efter Grusgravning. Nu i ca. 30-aarig Naaleplantage.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

5546, Oversigt, set fra N
5542, Oversigt, set fra SØ
4302, oversigt set fra V
4294, oversigt set fra Ø